Članska iskaznica se svake godine o trošku Udruge izdaje svim aktivnim članovima, koji ispunjavaju uvjete propisane Statutom, nakon što izvrše statutarnu obvezu plaćanja godišnje članarine za tekuću godinu, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članska iskaznica važi jednu kalendarsku godinu i prestaje važiti zaključno s 31.12. tekuće kalendarske godine za koju je izdana. 

Prednja

Poleđina

Povratak na naslovnicu