Održana 1. sjednica Izvršnog odbora UHBDRP BPŽ

in Vijesti
Kreirano: 31 Siječanj 2019

1 sjednicaU Novoj Gradiški je 30. siječnja 2019. s početkom u 17:30 sati održana 1. sjednica Izvršnog odbora Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije, na kojoj su uz predsjednika Vlatka Krznarića, nazočili dopredsjednici Miroslav Matić i Zlatan Jerković, tajnik Ivica Franjić, rizničar Tihomir Čengić, članovi Ivica Đaković i Zdravko Kamenjaš, te administrativno-poslovna tajnica Dubravka Kovačić. Sjednici je nazočio i član Udruge Zoran Džeba, dok su svoj izostanak opravdali Martin Živić i Vlado Radošić.

U uvodnom dijelu sjednice, izvješće o dosadašnjim aktivnostima podnio je predsjednik Krznarić, nakon čega je uz kratku raspravu, jednoglasno usvojen Plan aktivnosti Udruge i kalendar događanja tijekom 2019.g., koji obuhvaća niz aktivnosti Udruge i događanja tijekom cijele godine, a isti će biti javno objavljen na našoj službenoj web stranici.

Donešena je potom konačna Odluka o izradi i kandidiranju projekata Udruge, temeljem objavljenih i aktualnih javnih natječaja od strane jedinica lokalne uprave i samouprave.

U skladu s odlukom Skupštine UHBDRP BPŽ, održane 21.05.2018., donešena je Odluka o realizaciji izrade novih članskih iskaznica i članskih znački Udruge, te su usvojena grafička rješenja, kojima je definiran njihov konačni dizajn i svi detalji u svezi navedenog.

Članska iskaznica se svake godine o trošku Udruge izdaje svim aktivnim članovima, koji ispunjavaju uvjete propisane Statutom, nakon što izvrše statutarnu obvezu plaćanja godišnje članarine za tekuću godinu, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Članska iskaznica važi jednu kalendarsku godinu i prestaje važiti zaključno s 31.12. tekuće kalendarske godine za koju je izdana. Dosadašnje "stare" članske iskaznice, krajem ove godine će biti proglašene nevažećima.

Pravo na člansku značku s pripadajućim etuijem, imati će svi aktivni članovi Udruge, koji ispunjavaju sve uvjete propisane Statutom, uz plaćanje troškova za izradu iste. Značka će biti izrađena i izdana na osobni (pismeni) zahtjev svakog pojedinog člana, na propisanom obrascu Udruge, koji će biti javno objavljen na našoj službenoj web stranici.

Usvojena je potom radna verzija Pravilnika o članskoj iskaznici i članskoj znački UHBDRP BPŽ, kojim su regulirane sve pojedinosti u svezi članske iskaznice i članske značke, koje podrazumijevanju vizualni izgled, ostvarivanje prava, vođenje evidencije, slučaj gubitka ili krađe, osobnu odgovornost svakog člana, oduzimanje ili vraćanje, te poništavanje članskih iskaznica i članskih znački.

Naknadno se raspravljalo o nabavci službenih jakni s obilježjima Udruge po povoljnoj cijeni, na koju pravo ostvaruju svi aktivni članovi, koji redovito izvršavaju svoju statutarnu obvezu plaćanja godišnje članarine, te koji sudjeluju u redovitim aktivnostima Udruge.

U zaršnom dijelu sjednice se razgovaralo o prijedlozima za realizaciju pojedinih dodatnih aktivnosti, koje će u konačnici doprinijeti još kvalitatnijem radu Udruge i njenom statusu, poput organiziranja izleta, zabava, druženja i športskih natjecanja za članove Udruge, te o nastavku dobre suradnje s PU Brodsko-posavskom, ali i sa drugim srodnim udrugama, koje okupljaju braniteljsku populaciju iz Domovinskog rata, poglavito pripadnike hrvatske policije.

NA VRH